Kommuner och Myndigheter

Kommuner och Myndigheter hanterar stora mängder besökare inom olika förvaltningar. Varje förvaltning har sina unika krav på besökshantering som måste efterlevas samtidigt som data skyddas genom hela besökssystemet. 

PartnerSec har en lång erfarenhet av komplex besökshantering och passerkontroll för kommuner och myndigheter. Tack vare det cloud-baserade systemets höga anpassningsförmåga ställs det enkelt in till att stödja varje förvaltnings unika processer och rutiner. 

Hur fungerar det?

Ett system för hela kommunen och myndigheten

När en kommun eller myndighet upphandlar besökssystem är det svårt att överblicka alla behov som finns i samtliga förvaltningar och verksamheter. Vi har erhållit flera erfarenheter av de projekt där vi levererat besökssystem och passersystem till kommun. Vi har utvecklat funktioner för att stödja alla delar i en kommuns och myndighets besökshantering. 

Besökssystem för multi-tenant

Cloudbaserat besökssystem

Varje förvaltning unik

Varje kommun och myndighet får en egen ”värld” som de styr över. I denna värld kan de själva lägga upp nya förvaltningar och verksamheter, hantera besöksmottagare och bjuda in besökare. 

Varje förvaltning har sina egna integrationer, gränssnitt, SMS och mail. Allt för ett förenkla för både de som bokar besök och de som kommer på besök.

En självservicekiosk för flera förvaltningar

Med CavVisit’s självservicekiosk kan besökare välja den förvaltning de ska besöka, välja besöksmottagare och skriva in sig. 

Besökarna kan sköta sig själva och kalla på hjälp vid behov.

I kiosken finns unika regler (GDPR, NDA, olika fält) per förvaltning så att kiosken kan betsig sig olika beroende på vilken förvaltning som besökaren besöker.

SMS besökssystem

Automatiska Påminnelser

En förvaltnings verksamhet är unika och så är deras besökare. Vissa förvaltningar har större behov än andra att automatiskt påminna sina besökare om att besök ska ske.

Därför har vi byggt in automatiska påminnelser i besökssystemet som skickas till besökaren när besök ska ske. 

Besöksbrickor med egen design

Varje kommun och myndighet kan designa sina egna besöksbrickor. Till och med kan varje förvaltning ha sin egen design på besöksbrickan. 

Administrera Besökare Automatiskt

Med hjälp av våra intelligenta integrationsverktyg så hämtas uppgifter om ett besök automatiskt så att mötet bokas automatiskt, besökare och besöksmottagare meddelas automatiskt och besökare checkas in och ut, automatiskt.

Besökssystemet CavVisit är designat från grund att automatisera besöksflöden så att besöksmottagare och besökare kan fokusera på mötet.

Alla förvaltningar - Ett system

Varje förvaltning har sina unika regler och meddelanden för besökare till just deras förvaltning. När en förvaltning vill ha besökssystem för att hantera besökare så läggs förvaltningen upp i systemet som en egen liten värld. Det gör att varje förvaltning kan styra över sin del av systemet medan kommunen har en övergripande ”helikopter” vy. Förvaltningen kan ha egen design på besöksbrickor, egna SMS och e-postmeddelanden för besökare och besöksmottagare, egna integrationer (Outlook, Active Directory, passerystem, API) och mycket mer. 

Kommunen ser alla besökare och kan hjälpa varje förvaltning att konfigurera sin del av systemet medan förvaltningen ser sin del av systemet. 

Tack vare CavVisit’s unika multi-site design är det enkelt för kommunen att börja med besökssystem på en plats och sedan lägga till fler efter behov. 

Förbokade och obokade besök hanteras automatiskt

Använder ni MS Outlook för att boka möten? Då har ni allt ni behöver för att automatiskt bjuda in besökare till era lokaler. Besökssystemet har en inbyggd robot som automatiskt fångar in mötesbokningar och känner av vilka som är interna besökare och externa besökare. Externa besökare (som ska bjudas in via besökssystemet) får QR-koder för att förenkla registreringen när de kommer in till kommunens lokaler.  

Obokade besökare registrerar sig enkelt och smidigt på de moderna självregistreringskioskerna där varje förvaltning kan ha unika regler som bestämmer hur systemet ska bete sig när besökare skriver in sig hos dem.  

Väljer du PartnerSec väljer du rätt

Moderna cloudbaserade system, integrationer som automatiserar, email och SMS, krypterad data, mobila APPar, QR-koder, marknadsledande support och service, mer än 100års samlad erfarenhet av IT och säkerhetssystem.

Kontakta oss

Kontakta oss nu så hjälper vi dig till den bästa lösning för dina unika behov.

1. Vad?

2. Vem?

3. Ditt meddelande

Boka demo!

Kontakta oss så återkommer vi med förslag på tid.

Jag vill ha offert!

Kontakta oss nu så återkommer vi med en offert.

Thank you!

Your contact form has been sent to PartnerSec. We will get back to you shortly.