Besökssystem

CavVisit besökssystem är det marknadsledande besökssystemet för att automatiskt hantera besökare och guida dem till sina besöksmottagare på ett smidigt och säkerhet sätt.

Fyll i vårt formulär så hjälper vi dig med alla dina frågor:

1. Vad?

2. Vem?

3. Ditt meddelande

Besökssystem

Världens bästa första intryck

CavVisit är receptionisternas bästa vän då receptionen själva kan bestämma hur olika besökare ska tas emot och vilka delar som de önskar systemet ska hantera automatiskt och vilka delar av besöksprocessen som de vill hantera själva.

Med CavVisit’s självservicekiosker kan besökarna checka in och registera sitt besök själva. QR-koder skickas till besökarnas mobiltelefoner och fungerar både som identitet samt passerkort. Med hjälp av QR-koden fastställs automatiskt identiteten på besökaren vid ankomst och checkas in av besökssystemet för att sedan släppa in besökaren genom närmaste dörr, grind eller speed gate.

Tack vare den inbyggda MS Outlook/Google Calendar förbokningsfunktion vet receptionen i förväg vilka besökare och hur många som kommer. Med Outlook integrationen bjuder alla anställda in besökare automatiskt utan att behöva speciella verktyg eller plugins. Besökarna får QR-koder som används för självincheckning och utcheckning vilket skapar en smidig besöksupplevelse.

När besökaren visar QR-koden mot en QR-kodsläsare på besökkiosken så skrivs det ut en professionell besökbricka automatiskt.

Ett besöksystem för alla

Med CavVisit skräddarsys det perfekta första bemötandet för dina besökare. Oavsett hur du vill bemöta dina besökare eller vilken information du vill delge dem så hanterar besökssystemet CavVisit det. Lita på oss. Sveriges största företag gör det.

Ta emot besökare överallt

PartnerSec är det rätta valet för dig som vill använda säkra, cloudbaserade besökssystem. Besökssystemet har en omfattande flora av funktioner som täcker de flesta behoven. Våra system är baserade på mer 100års samlad erfarenhet av säkerhetslösningar inom olika branscher.

Besökssystem - Det smarta valet

Automatiska uppdateringar, webbaserade gränssnitt, inbyggda scheman, automatiska GDPR processer, kryptering, mobila nycklar och mycket annat gör att PartnerSec är det rätta valet för det företag som vill använda moderna säkerhetslösningar.

CavVisits funktioner

PartnerSecs besöksystem innehåller en rad funktioner som anpassas till varje verksamhets behov.

 

Receptionens och hyresgästens bästa vän

CavVisit anpassar sig till varje hyresgäst. Hyresgästen får sin egen lilla värld i CavVisit med sina egna integrationer (Outlook, AD, Google etc), sin egen design på besöksbrickor, sina egna SMS / e -postmeddelanden med mera. Receptionen har ”helikoptervy” och ser alla delar medan varje hyresgäst endast ser sin egen information.

LÄS MER OM MULTISITE HÄR

Integrationer automatiserar

Med hjälp av integrationer såsom MS Outlook, Google Calender, passersystem, MS Active Directory och många fler, automatiseras bokning av besökare, inhämtning av besöksmottagare och processerna som flödar besökarna till rätt plats vid rätt tidpunkt.

LÄS MER OM INTEGRATIONER HÄR

Designade Check-IN kiosker

Besökarna sköter sin ankomst med hjälpa av den automatiska incheckningskiosken – från parkering till att besöksmottagare meddelas om besökarens ankomst. Våra incheckningskiosker skräddarsys för att lyfta verksamhetens grafiska profil.

Professionella inbjudningar och påminnelser

Före mötet skickar besökssystemet automatiskt information och QR-koder via e-post och SMS för att hjälpa besökarna till rätt plats vid rätt tidpunkt. I god tid före mötet så påminner också besökssystemet automatiskt om att mötet kommer att ske.

Besökssystem

Många organisationer, i många olika branscher, har besökshantering som en stor och viktig del av vardagen. För att besöksprocessen ska ske på ett så smidigt sätt som möjligt använder sig de flesta av dessa organisationer av ett besökssystem. Systemet syftar till att ge besökare tillgång till de delar av företagets faciliteter som är relevanta för besöket – men det är inte allt. Med ett högkvalitativt och heltäckande besökssystem effektiviseras även andra delar av verksamheten väsentligt. Sådant som mötesbokningar och incheckningar underlättas väsentligt när systemet används rätt.

Ett sådant besökssystem är CavVisit. Välkommen till oss!

Besökssystemet CavVisit

CavVisit är ett av marknadens mest lätt använda och mångfacetterade besökssystem. Det konfigureras enkelt efter er organisations specifika behov och är mycket användarvänligt. Denna bredd gör att vårt modulbaserade besökssystem  användas av företag, organisationer och föreningar i varierande storlek och i alla branscher. Vi ser anpassningsbarheten i CavVisit som en av vårt besökssystems absolut viktigaste USP:ar.

I den här texten kommer vi att presentera besökssystemet på djupet. Vi kommer bland annat att tala om några av de vanligaste kundgrupperna vi arbetar med. Vi presenterar CavVisits olika funktioner och hur de nyttjas på bästa sätt.

Vill du boka en kostnadsfri demonstration av vårt besökssystem?

Vi erbjuder gratis demo till alla som är intresserade. Kontakta oss för att boka tid redan idag!

Vilka använder besökssystem?

Det har nämnts tidigare och det tål att nämnas flera gånger till; Ett bra besökssystem kan vara helt avgörande för företag och organisationer i många olika branscher. Det är detta faktum som gjort att vi på Partnersec har utvecklat ett system som konfigureras för alla företag och organisationer. Vårt modulbaserade besökssystem CavVisit används idag av en lång rad företag i olika branscher.

Nedan följer några av de branscher i vilka besökssystem är en avgörande del av verksamheten.

Professionella företag

Ett professionellt första intryck är oerhört viktigt för företag och verksamheter som tar emot besökare. Besökssystemet CavVisit anpassas till att förmedla företagets vision och budskap till besökarna genom hela vistelsen. Avancerade grafiska verktyg och process-ramverk gör det möjligt att skapa en unik upplevelse för besökarna som de kommer att bära med sig efter att besöket är över. Besökssystemet säkerställer också att besökarna informeras om regler som gäller anläggningen inklusive GDPR. CavVisit vänder sig till företag som vill uppfattas som moderna, medvetna och professionella.

Offentliga verksamheter

Hur många besök görs på Sverige kommuner, regioner och på statliga myndigheter dagligen? Få branscher är så präglade av besökshantering som offentlig sektor. Behovet av besökssystem är således mycket högt. Inte nog med att antalet besök ofta är betydligt större än i många andra branscher. Det finns dessutom ett större fokus på regler och lagar kring vem som ska ha tillgång till vad. Med CavVisit’s modulbaserade besökssystem blir vardagen betydligt enklare för offentliga verksamheter. Systemet anpassas efter den specifika verksamheten och dess behov, och enkelt användas av både organisationen och besökarna.

Industri

Efterlevnad, uppföljning och effektivisering är A och O för alla industrier. Produktion och leverans ska ske snabbt och smidigt samtidigt som övriga delar av verksamheten sömlöst ska utföras. En sådan del är förstås besökshantering. I industrimiljöer sker besök av många olika slag. Kunder, samarbetspartners, underleverantörer och andra kräver temporär tillgång till företagets faciliteter. Samtidigt finns mängder av säkerhetsregler att förhålla sig till när det kommer till just vem som ska få tillgång till vad. Ett besökssystem av hög kvalitet gör att denna process enkelt styrs på rätt sätt. Ett besökssystem som CavVisit – helt enkelt!

Fastigheter med flera hyresgäster - Multi tenant

CavVisit erbjuder multi-tenant verksamheter att helt eller delvis automatisera receptionen. En reception är idag annorlunda från tidigare. Då var receptionisten en person som satt fast i receptionen och väntade på nästa besökare. Idag är receptionisten så mycket mer och ansvarar ofta för stora delar av fastighetens övriga behov, utöver närvaro i receptionen.

CavVisit låter er bestämma hur mycket av besöksprocessen som ska automatiseras. Under tider kan receptionisten vara otillgänglig och då kan ni vara trygga med att CavVisit tar automatiskt hand om besökshanteringen.

Besökssystemets funktioner

Funderar du på att använda dig av CavVisit i din verksamhet? Då är du säkerligen nyfiken på besökssystemets olika funktioner. I detta avsnitt kommer vi att presentera systems funktionalitet närmare. Om du saknar någon beskrivning av någon funktion, vänligen kontakta oss för en full specifikation.

Vill du boka tid för en kostnadsfri demonstration av CavVisit?

Besökshantering

CavVisit är utvecklat för att ge både besökare och personal världens bästa första intryck av vår kund. Detta är grunden till hela vår verksamhet. Besökssystemet vi tagit fram syftar till att förmedla både företagets grafiska identitet och vision, varje dag. Våra självservicekiosker gör att besöket blir smidigt, både för företaget och för besökaren i fråga. En QR-kod skickas till besökarens telefon. Denna syftar till att både identifiera vederbörande och ge den access till företagets lokaler. Samtidigt som besökaren, på ett smidigt sätt, ges tillträde överblickar företaget alla besök som skett, som sker och som ska ske. Besökssystemet reducerar behovet av fysisk kontakt då det automatiserar hela besöksprocessen.

Automatisk utcheckning

QR-koder är nyckeln till smidighet när det gäller besökssystem. När besökaren lämnar så läser hen av sin kod på vägen ut. Detta gör att hen automatiskt checkas ut utan ett behov att träffa receptionist för att checka ut manuellt. Besökssystemet är dessutom utvecklat för att utcheckning ska ske även om besökaren i fråga glömt att göra det med sin QR-kod. Företaget bestämmer själva om detta ska ske vid slutet av dagen eller om tillträde ska ges en längre tid.

Automatisk inhämtning av besöksmottagare

För företag som använder sig av besökssystem sker inhämtning av besöksmottagare automatiskt. Detta möjliggörs av integrationer som MS Active Directory i kombination med RESTFul API – besökssystemets integrationsgränssnitt. Den automatiska inhämtningen underlättar väsentligt för verksamheter i varierande branscher. Systemet uppdateras konstant och nya personer adderas och tas ur systemet bort på ett smidigt sätt.

Multi-site och besökssystem

Bland våra kunder finns verksamheter som i sin tur hyr ut lokaler till andra företag. Det är för dessa verksamheter som vi utvecklat CavVisit multi-site. Besökssystemet ger hyresvärden en god överblick över de företag och organisationer som behöver ges tillträde. I vissa fall handlar det om olika fysiska platser (Anläggningar) och i andra fall handlar det om olika lokaler i en flervåningsbyggnad.

För hyresgäst och besökare
Alla hyresgäster ges tillträde till de delar av byggnaden som tillhör dem och som de, enligt hyresvärden, ska ha tillgång till. Besökssystemet möjliggör dessutom för utskick av såväl meddelanden som inbjudningar till hyresgäster och besökare.
För vår kund
Inte nog med att besökssystemet automatiserar vistelsen för hyresgäster och besökare. CavVisit Multi-site ger också en oerhört bra överblick av företagets lokaler och gäster för huvudadministratören. Som hyresgäst ges man överblick av och tillträde till sin egen verksamhet. Som huvudadministratör ges man dessutom insikt och kontroll över hela systemet. PartnerSec’s kunder nämner ofta detta som en av de bästa funktionerna med besökssystemet. Vi förstår dem!

Evakuering och uppsamling

CavVisit används för att säkerställa hyresgästers, personals och besökares säkerhet. Om en oförutsedd händelse som kräver evakuering och uppsamling sker skickas automatiskt ett SMS som meddelar om situationen. I det meddelande som skickas framgår tydligt vad som ska göras och var man ska mötas upp. Det innehåller nämligen: 1) Utrymningskarta, 2) Information om uppsamlingsplats och 3) En bekräftelselänk genom vilken de meddelar var de befinner sig. Samtidigt som Sms:en går ut så skickas också ett mail till ansvariga för utrymningen. I mailet kan dessa personer överblicka hur utrymningen går i realtid. Något som möjliggör för att vidta snabba åtgärder om så behövs.

Kösystem och besökssystem

Många organisationer, i varierande branscher, är i behov av kösystem för besökare. Vårt besökssystem har ett mycket smidigt, inbyggt kölappssystem. Besökare trycker på en knapp vid en CavVisit självservicekiosk och får då en kölapp utskriven. Tack vare det smidiga administrativa gränssnittet kan administratören få en tydlig bild över kösituationen. T.ex. visas hur många besökare som står i kö och den tid som de väntat syns tydligt i besökssystemet.

Hittar du inte det du söker om besökssystem?

Ovan nämnda funktioner är bara ett utkast av vad CavVisits besökssystem kan användas till. Systemet är modulbaserat och enkelt att skräddarsy utefter en kunds specifika behov. Det är denna anpassningsbarhet som bidragit till att just vårt besökssystem blivit marknadsledare. Om du inte hittar det som just du behöver rekommenderar vi att du kontaktar oss. Vi erbjuder gratis demonstration av vårt besökssystem till alla.

Boka din tid idag!

Besökssystem och Coronapandemi

Coronapandemin reducerade kraftigt förekomsten av fysiska möten. Detta hade således som påföljd att behovet av besökssystem minskade under de mest intensiva perioderna. När samhället åter öppnar upp inser nu organisationer i alla branscher hur viktigt ett effektivt besökssystem faktiskt är. Att på ett smidigt sätt kunna ge temporärt tillträde till besökare, att smidigt kunna boka möten och att ha en god överblick över företagets faciliteter och gäster kan vara oerhört avgörande för många verksamheter.

På Partnersec har vi under många år sett ett ökat behov av vårt besökssystem. I takt med att pandemin klingar ut och människor i allt större utsträckning börjar ses fysiskt har detta behov intensifierats.

Boka gratis demo av CavVisit besökssystem idag!

Tror du att vårt besökssystem kan gynna din verksamhet? Det tror vi också.

Kontakta oss för att boka in en kostnadsfri demonstration av CavVisit redan idag!

Boka demo!

Kontakta oss så återkommer vi med förslag på tid.

Jag vill ha offert!

Kontakta oss nu så återkommer vi med en offert.

Thank you!

Your contact form has been sent to PartnerSec. We will get back to you shortly.