Allmänna köpvillkor

Köpvillkor

Leveranstid

Vid beställning av lagervaror före klockan 12.00 sker leverans normalt till dagen efter. För icke lagerförda varor meddelas leveranstid vid beställningstillfället.

Anpassade produkter

Printade kort levereras inom 5 dagar efter lagd order eller enligt ök. Lasergraverade produkter levereras inom 5 dagar efter lagd order eller enligt ök. Vid expressorder av lagervaror kan avhämtning/ budning ske snarast enligt ök.

Leveransvillkor

Fritt PartnerSec lager, Täby.

Betalningsvillkor

20 dagar netto efter uppfylld kreditprövning eller enligt ök. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med  referensränta plus® 12%. Alla priser är angivna i svenska kronor (SEK) och avser per styck om inget annat
anges. Mervärdesskatt samt frakt tillkommer.

Returer & reklamationer

Efter godkännande från PartnerSec får kunden ett ärendenummer och vidare instruktioner för retur av godset. Kunden står för returfrakten. Returnera aldrig produkter utan ett ärendenummer. Returgods utan ärendenummer mottages ej och returneras till kunden. När PartnerSec har mottagit Ert returnerade gods funktionstestas det. Därefter meddelas
kunden om resultatet. Defekta varor med gällande garanti ersätts med ny, likadan, alternativt likvärdig produkt. Funktionstestade varor som visar sig inte vara felaktiga returneras till kunden. Debitering sker för fraktkostnad samt tid för felsökning. Ej defekta varor skall returneras i omärkt originalförpackning och i originalskick inkl. originaltillbehör. Inga markeringar får finnas på förpackningen och inga originaltillbehör får saknas. Hanteringsavgift för retur dras av från en eventuell kreditfaktura. Denna avgift uppgår till 25% av produktens pris, dock minst 150 kr. Ingen returrätt gäller för personifierade / anpassade produkter.

Ansvar & garanti

PartnerSecs ansvar mot kund avser material- och fabrikationsfel i produkterna. PartnerSec avhjälper alla fel som beror på bristfälligheter i material eller tillverkning genom utbyte. Garantitid för RFID-produkter och tillbehör är 3 månader och för maskinvara 12 månader. PartnerSec ska i förhållandet till kund inte i något fall ha något ansvar för kostnader, förluster, inkomstbortfall eller andra så kallade indirekta skador som kan orsakas av försenad, felaktig eller utebliven leverans av produkterna.

Förbehåll

Uppgifterna våra kataloger och på våra hemsidor lämnas med reservation för eventuella ändringar beträffande produktfakta, modellförändringar m.m., som kan ha tillkommit efter katalogens tryckning. Reservation för eventuella tryckfel. Bilderna i katalogen har anpassats för att lämpa sig för tryck och utseendet kan därmed skilja sig från den verkliga produkten. För att givna garantier och service-/underhållsavtal ska gälla krävs att kunden köpt in samtliga tillbehör såsom plastkort, laminat, färgband och rengöringsutrustning av PartnerSec AB. Detta då det finns produkter på marknaden som inte håller den kvalitet som krävs för att hålla produkten i utlovat skick och kan därför påverka produktens hållbarhet. Detta gäller även känsliga delar i skrivare såsom printnings- och kodningsdelar. Garanti gäller material och fabrikationsfel. Garanti täcker inte förslitningsskador, användande av produkter där bäst före datum har passerats, eller om produkten skadats i samband med att den använts på annat sätt än vad den är avsedd för.

Varumärken

Alla andra varumärken, förutom PartnerSec, som nämns på denna webbplats, tillhör sina respektive ägare. Inga logotyper eller varumärken i text används för något annat syfte än att sälja produkter från varumärkesägare eller visa kompatibilitet med varumärkesägares produkter. MIFARE Plus®, MIFARE Ultralight®, MIFARE DESFire® och MIFARE Classic® är registrerade varumärken som tillhör NXP B.V.

Jag vill ha offert!

Kontakta oss nu så återkommer vi med en offert.