Release notes - CampTrac Cloud

Release Notes

Release notes för det cloudbaserade access-systemet CampTrac Cloud

Här kan du läsa om ny funktionalitet och andra uppdateringar som kommit i det cloudbaserade access-systemet CampTrac Cloud.

Vi visar dig gärna alla funktioner

Vill du veta mer om funktioner i systemet? Då ska du kontakt oss idag för en demonstration!

Release notes CampTrac Cloud 2.5

PartnerSec APPen

PartnerSec APPen 

En APP för alla dörrar. Med APPen kan en användare (en person som behöver öppna dörrar på en eller flera platser) få tillgång till dörrar och bommar genom ett enkelt klick på en knapp. Användaren kan också använda en QR-kod som fungerar som ett passerkort. 

APPen är en så kallad ”multi-site” APP vilket betyder att den tillåter användare att ha tillgång till flera platser (individuella CampTrac-kunder) i en och samma APP. På så sätt kan användaren ha en APP för alla platser där CampTrac används.  

Detta innebär att om, till exempel, användarens arbetsplats använder CampTrac som ett passersystem kommer APPen att visa ett konto som innehåller alla virtuella nycklar från arbetsplatsen och användarens gym också använder CampTrac kommer det att finnas ett till konto med nycklar för gymmet i APPEN. Om sedan användaren bokar en plats på camping kommer detta konto också visas i APPen.  

APPen kan ha en obegränsad mängd konton och nycklar från olika platser som använder CampTrac och varje konto följer konto-utfärdarens unika regler och giltighetstid (arbetsplats, camping, gym, skidstuga, äldreboenden med flera). 

APPen öppnar alla dörrar eller barriärer som använder CampTrac Online-kortläsare. 

APP är gratis att ladda ner för alla slutanvändare. 

SMS Nycklar

SMS-Key

SMS-key™ (för de som inte vill ladda ner en APP)

SMS-nyckeln™ är virtuella nycklar (en eller flera) som du kan skicka till en användares smarttelefon via SMS. SMS-nyckeln™ visas som länkar i användarens telefon som de klickar på för att öppna en dörr. 
 
Syftet med SMS-nyckeln™ är att ge en användare tillgång till en eller flera dörrar under en viss tid utan att behöva ge ut smartkort eller ge dem fysiska nycklar.  
 
Och självklart kan du skicka dem till vem som helst/var som helst så länge de har en smart telefon (vilken smart telefon som helst). Ingen APP krävs! 😊 
 
CampTrac-administratören kan enkelt utfärda en SMS-nyckel™ till en användare när som helst. Denna funktion sparar tid, resurser och minskar stressen för att vara på en specifik plats vid en specifik tidpunkt för att behöva lämna ut ett passerkort eller ge ut nycklar. 
 
SMS-nyckeln öppnar alla dörrar eller barriärer som använder CampTrac Online-kortläsare. 

QR Nycklar

QR-keys

QR-key™ (för de som vill skicka en QR-kod som kan användas i en smart telefon eller skrivas ut på papper) 

QR-key™ är en speciell QR-kod som fungerar som en nyckel för att öppna dörrar eller barriärer. QR-nyckeln™ kan skickas till en användares smarttelefon i ett SMS eller i ett e-postmeddelande. 
 
QR-nyckeln™ är väldigt praktisk när du vill skicka en tillfällig nyckel till en person. 
 
QR-nyckeln™ är mycket praktisk att skicka till besökare, gäster, bud och lastbilschaufförer. 
 
QR-key™ kräver CampTrac QR-key™-läsare. CampTrac QR-key™-läsare läser både QR-keys™ och Mifare-kort.

PINkoder till mobilen

PIN koder till mobilen

PIN-koder (för dem som gillar koder)

Nu är det superenkelt att skicka en unik PIN-kod som dina användare, gäster eller besökare som de kan använda för att öppna dörrar och säkerhetsgrindar. I CampTrac kan du enkelt utfärda en PIN-kod och skicka den via SMS eller e-post.  
 
CampTrac administratören bestämmer hur länge PIN-koden ska gälla. 
 
I CampTrac Real-Time monitor kan du se när användaren använder PIN-koden. 
 
PIN-koder fungerar på alla dörrar och säkerhetsbarriärer som använder CampTrac Online-kortläsare med knappsats. 

Uppdaterad menystruktur

CampTrac Menu updates

Uppdaterad menystruktur

I takt med att CampTrac-systemet har fått fler funktioner har menystrukturen blivit svårare att överblicka och vi kände att det var dags för en förenkling. Så vi såg till att de mest använda funktionerna visades direkt och att alla administrativa funktioner samlades i undermenyer.

Välj arbetsstation vid inloggning

Välj arbetstation CampTrac

Arbetsstationsval

När du loggar in på CampTrac måste du tilldela en arbetsstation (arbetsstationsnummer) till din inloggade session. Syftet med arbetsstationsnumret är att CTOWC (den lilla Windows-mjukvaran som kommunicerar med kortprogrammeraren) behöver kommunicera med din webbläsare för att ”fånga” de kommandon du vill göra, t.ex. som att programmera ett passerkort eller lägga till pengar på ett kort. 
 
Denna nya funktion kommer att fråga dig vid inloggning vilken arbetsstation du vill använda om du inte redan har en tilldelad.

Nya rapporter

Nya rapporter i CampTrac

Nya rapporter

Vi har lagt till 6 nya rapporter som avsevärt kommer att förbättra möjligheterna att extrahera data från systemet på det sätt du vill ha det. Alla rapporter är möjliga att exportera till Microsoft Excel så att du kan arbeta vidare med dem där. 

Alarm-monitor i realtid

CampTrac Alarm Monitor i realtid.

Alarmmonitor

Vi har lagt till en larmmonitor i realtid som visar dig alla larm från dörrmiljöerna i realtid.

SMS och Email för alarm.

CampTrac Email SMS

SMS och Email för alarm.

Vi vet att vissa av våra kunder inte tittar på larmmonitorn ofta (även om den är riktigt bra) så vi lade till textmeddelanden (SMS) och e-post för alla typer av larm. När ett larm dyker upp får du ett SMS (eller e-post) så att du inte behöver vara utkik efter larm, utan snarare bli informerad om något misstänkt händer. Du kan självklart anpassa de meddelanden som skickas via SMS och e-post när ett larm dyker upp.

Avancerad schemahantering för Kort och Kod

CampTrac Avancerade scheman

Avancerad schemahantering för Kort och Kod

De avancerade schemana tillåter CampTrac-administratören att skapa scheman för när kortläsaren endast accepterar kort eller när den kommer att kräva att kortinnehavarna uppvisar sina kort och sedan trycker in sin PIN-kod för att öppna dörren. Schema-funktionen inkluderar hantering av dagliga scheman (timmar/minuter), veckoscheman (mån-söndag), semesterscheman och årliga scheman.

Fördel: Detta är en avancerad funktion som gör det möjligt för CampTrac-administratören att öka säkerheten i byggnader där åtkomst med kort är ok under dagtid och under nattetid/helger/helger kommer alla kortinnehavare att behöva ange sin PIN-kod efter att de har visat upp sin kort.

Detta säkerställer också att ett förlorat kort inte kan användas utanför kontorstid utan att använda en PIN-kod. Denna funktion följer konceptet ”något du har (kort) och något du vet (PIN-kod)”.

Avancerad schemahantering öppning och stängning av dörr

CampTrac Avancerade scheman

Avancerad schemahantering öppning och stängning av dörr

De avancerade schemana tillåter CampTrac-administratören att skapa scheman för när dörren ska vara öppen (ellåset är uppställt) och när dörren ska vara låst. Det är en väldigt praktisk funktion för att ställa upp dörrar vissa tider på dygnet och dagar i veckan. Scheman håller automatiskt reda på högtider så att t.ex. dörren inte är öppen på julafton.

Schema-funktionen inkluderar hantering av dagliga scheman (timmar/minuter), veckoscheman (mån-söndag), semesterscheman, röda dagar och årliga scheman.

Inpassering med ALPR-kamera

Automatisk incheckning med LPR

Automatic License Plate Recognition kamera öppnar bommen.

CampTrac har en fullständigt integrerad LPR kamera som är designad för utomhusbruk och inomhusbruk.

En registreringsskyltskamera, även känd som ALPR-kamera (Automatic License Plate Recognition) eller LPR-kamera (License Plate Recognition), är en avancerad teknologi som används i passersystem för att effektivisera och säkra fordonsåtkomst. Denna smarta kamera är utrustad med avancerade bildigenkänningsalgoritmer som gör det möjligt att läsa av och identifiera registreringsskyltar på fordon i realtid.

Funktionen hos en ALPR-kamera är att snabbt och exakt fånga bilder på registreringsskyltar på passerande fordon. När en bil eller lastbil närmar sig en bom eller garageport, skannar kameran fordonets registreringsskylt och jämför sedan informationen med den databas som är kopplad till passersystemet.

Administratören behöver bara skriva in registeringsnumret på bilen i CampTrac så kommer bommen att öppnas när fordonen kommer till kameran.

Ytterligare uppdatering i 2.5

 1. Flera prestandaförbättringar har gjorts.
 2. Flera säkerhetsuppdateringar har gjorts.
 3. Flera buggfixar utförs.
 4. Krypteringsförbättringar.
 5. CTOWC (CampTrac Windows Client). CTOCW är nu uppdaterad till version 2.6 och inkluderar följande förbättringar.
 6. Ignorera alla andra kortläsare (smart card readers) än CTC200. Tidigare kopplade CTOWC-klienten upp sig själv till alla smarta kortläsare på datorn där den installerades (inklusive Windows Hello). Detta skapade flera onödiga felmeddelanden. Detta kunde också ställa till problem med att utfärda kort.
 7. CTOWC-ikonen är alltid synlig på Verktyg-menyn. Den lilla ”C”-ikonen som är synlig i Windows verktygsfält visades bara när CTOWC-fönstret minimerades. Nu syns det alltid när klienten är igång.
 8. CTOWC körs utan att Logging körs som standard. Om loggning krävs är det nu möjligt att starta den när som helst. Loggning används främst i supportsyfte.
 9. Online kortläsare Statusuppdatering. Du kan nu manuellt testa statusen för online-kortläsaren om du misstänker att statusen för kortläsaren är felaktig.
 10. Dölj kryssrutan ”Alltid giltig” för användare. Systemadministratören kan nu dölja kryssrutan ”Alltid giltig” för anläggningsadministratör. Syftet med denna funktion är att förhindra att en användare av misstag utfärdar ett kort som är giltigt för alla tider.
 11. Standard APP-kort. Som en del av PartnerSec APP-implementeringen kan anläggningsadministratören nu utfärda ett kort som kommer att vara ”standard APP-kort” för en anläggning i APP.
 12. Uppdaterat RESTFul API. I det uppdaterade API:et är det nu möjligt för utvecklare att skapa nycklar (RFID-kort, PIN-koder, SMS-nycklar, QR-nycklar) med ett enda kommando.
 13. Uppdaterade användargrupper. Inkludera byggnader, scheman och reläschema i användargrupper.
 14. Flera säkerhetsuppdateringar. Vi har nu implementerat användarskydd för samtidiga användare, skydd mot att försöka med ett felaktigt lösenord för många gånger, sessionstid (användaren kommer att låsas ute efter en viss mängd inaktivitet) och många andra nya säkerhetsfunktioner.

Acess-systemet CampTrac version 2.4

Hansagård med passersystemet CampTrac
 • Schema för behörighet för kortinnehavare (behörighetsschema). Ett behörighetsschema styr vilka timmar under dagen som en kortinnehavare (person med RFID-kort, pinkod eller virtuell nyckel) kommer att kunna öppna dörren med sitt kort. En typisk användning för ett åtkomstschema är att förhindra en viss kategori av kortinnehavare att komma åt vissa dörrar/portar under nattetid och helgdagar.
 • I en byggnad finns oftast kortläsare som sköter säkerhetsdörrar som branddörrar och andra säkerhetsdörrar. I CampTrac kan en administratör tilldela en kortläsare till en ”Byggnad” och om brandlarmet går i den byggnaden kommer systemet automatiskt att öppna alla dörrar som är kopplade till den ”Byggnaden”. Konceptet med byggnader är ett sätt att samla in kritiska kortläsare och utföra vissa åtgärder på kortläsarna i den ”byggnaden”.
 • Den helt nya laddningskiosken låter kortinnehavaren ladda pengar på sina CampTrac kort med SWISH eller VISA/Mastercard. Kiosken låter också användaren kontrollera hur mycket pengar de har på CampTrac kortet.
 • Uppdaterat RESTFul API. I det uppdaterade API:et är det nu möjligt för utvecklare att skapa nycklar (RFID-kort, PIN-koder, SMS-nycklar, QR-nycklar) med ett enda kommando.

Hela vägen i mål

Att införa passersystem och besökssystem är en process som kräver professionell personal, projektledning, dokumentation, utbildning och överlämnande. Vi hjälper dig hela vägen från början till mål. Våra professionella projektledare och applikationsexperter tar in dina önskemål och guidar dig till en lösning som uppfyller organisationens alla krav på bästa sätt.

Boka demo!

Kontakta oss så återkommer vi med förslag på tid.

Jag vill ha offert!

Kontakta oss nu så återkommer vi med en offert.