Release notes - CavVisit

Release Notes

Release notes för besökssystemet CavVisit

Här kan du läsa om ny funktionalitet som kommit i uppdateringar av det automatiska besökssystemet CavVisit.

Vi visar dig gärna alla funktioner

Vill du veta mer om funktioner i systemet? Då ska du kontakt oss idag för en demonstration!

Release notes CavVisit 1.3.4.11

Stod för olika besöksvillkor

Uppdaterad enterprise kiosk

CavVisit Enterprise kiosk erbjuder nu funktionen att ha olika besöksvillkor till olika anläggningar på samma kiosk.

Utökad Microsoft Entra ID integration

CavVisit Entra ID integration

CavVisit har en utökad Entra ID integration där administratörer och besöksmottagare identifierar sig med hjälpa av sin Microsoft Entra ID (Azure AD) identitet och följer sin organisations säkerhetsstandards.

Microsoft Entra ID (tidigare Azure AD) är Microsofts plattform för inloggning och identification i cloudbaserade system och on-prem (lokalt installerade system).

CavVisit synkroniserar automatiskt innehållet i Entra ID grupper som innehåller administratörer och besöksmottagare och på så sätt hålls systemet alltid uppdaterat och säkert.

 

Release notes CavVisit 1.3.4.10

Digitalt könummer i digitalt kösystem

CavVisit Digitalköhantering med SMS

CavVisit har ett inbyggt kösystem eller så kallat kölappsystem där besökarna kan skriva in sitt mobilnummer på besökskiosken och får ett SMS med länk till sin kölapp. På länken ser de aktuellt nummer samt eget könummer. På detta sätt behöver de inte vänta i hallen eller receptionen på sin tur utan lämna området och två nummer innan det är deras tur kommer ett nytt SMS som säger att det är strax deras tur och det är dags att förbereda sig.
Besökaren kan också välja trycka på en knapp i en självservicekiosk och en kölapp skrivs ut med ett tydligt könummer på.


I CavVisit´s administrativa gränssnitt syns tydligt hur många besökare som står i kö och hur länge de har stått i kö.


Könumren syns tydligt på en eller flera externa skärmar som vänder sig till besökarna. När en CavVisit användare byter till nästa nummer i kön så byts numret ut på skärmen som besökarna ser samt att ett tydligt ljud låter för att bekräfta att numret har uppdaterats.

Digital-köskärm

Digital köskylt

Den digitala köskärmen visar det aktuella numret som gäller för kön. När numret växlar visas det nya numret och ett ljud låter.

Den digital köskärmen är fullt anpassningsbar grafiskt och det går att välja bakgrund, typsnitt, storlekar på typsnitt, placering av nummer och mycket annat.

Utökad Enterprise kiosk - flerflödesfunktion

Uppdaterad enterprise kiosk

Den uppdaterade Enterprise-kiosken erbjuder möjligheten att lägga till flera knappar på Enterprise-kiosken som är kopplad till samma anläggning. Detta gör att det går att lägga in olika besöksflöden på samma anläggning för en och samma besökskiosk.

Release notes CavVisit 1.3.4.9

Helautomatiserad reception med helt ny slussfunktion

Automatisk reception

Den nya Security Sluice-funktionen gör det möjligt för företag att ge kontrollerad åtkomst till besökare, entreprenörer och kurirer utan att ha personal på plats.

Förbokade besökare kommer att ha tillgång till den yttre entrén med hjälp av PartnerSec QR-nyckeln som skickas till dem via e-post eller sms. Förbokning sker med CavVisit Cloud Outlook-integration, Google Calendar-integration, webbportal, Admin-klient eller RESTful API.

På den yttre entrén (1) finns en QR-201-läsare som styr det elektriska låset på dörren. Denna inställning fungerar också bra på en säkerhetsgrind eller barriär. QR-201 är en kombinerad QR-kod och Mifare kortläsare. Syftet med QR-201-läsaren är att kunna ge tillgång till både besökare, entreprenörer, kurirer och anställda, där besökare och kurirer använder QR-nycklar (PartnerSec QR-koder) och anställda använder sina Mifare RFID-baserade passerkort och nyckelbrickor .

Oplanerade besökare kan begära tillträde med hjälp av en väderbeständig besökskiosk på utsidan av byggnaden (1) eller med internetansluten intercom med inbyggd video.

Besökarna kommer först att få tillgång till den yttre skyddsingången och sedan fortsätta till besökskiosken (2) för att fylla i sina uppgifter och registrera sig på plats. Varje sajt ställs in i besökshanteringen CavVisit med individuella krav som besökarna ska uppfylla innan tillträde godkänns till den inre entrén.

QR-nyckeln aktiveras först i den inre ingången (3) efter att besökaren eller kuriren har registrerat sig i besökskiosken enligt hemsidans regler. Den inre ingången kan vara en typ av säkerhetsdörr (speed gate, dörr eller grind) som styrs av en QR-201-läsare.

Fördelar för CavVisit Cloud-kunder: Genom att använda den här funktionen kan CavVisit Cloud-kunder helt automatisera besökshanteringen i lokaler som tidigare krävde personal på plats. Det är en besöksvänlig och kostnadseffektiv lösning för att hantera säkerheten för besökare, entreprenörer och värdar.

Integration med Cisco Wi-Fi (Identity Services Engine)

CavVisit Cisco Integration

Cisco Wi-Fi-integration gör det möjligt för varje besökare att få individuella referenser till webbplatsens Cisco Wi-Fi-nätverk. Detta gör det möjligt för webbplatser som använder Cisco Wi-Fi att säkerställa att varje åtkomst till Wi-Fi-nätverket är tidsbegränsad och kan spåras tillbaka till enskilda användare.

Wi-Fi-uppgifterna skrivs antingen ut på besöksbrickan eller skickas till besökaren via textmeddelande. Inloggningsuppgifterna är tidsbegränsad beroende på mötets längd. Cisco Wi-Fi-uppgifterna aktiveras vid incheckning och avaktiveras vid utcheckning.

I CavVisit Cloud kan varje webbplats ha sina egna, unika Cisco ISE-uppgifter för att begära Wi-Fi-uppgifter för besökare och entreprenörer.

Fördelar för CavVisit Cloud-kunder: Kunder som har Cisco Wi-Fi kan nu begränsa åtkomsten till Wi-Fi och använda individuella referenser istället för en allmän kod. Varje kod kan spåras så att ni kan veta vilken användare som genererade vilken trafik. Den här funktionen minskar också risken för Evil tvillingattacker eftersom information sprids om att referenser måste användas. Evil twin attack är en typ av Man in the Middle-attack (MitM) där ett falskt Wi-Fi-nätverk ställs in för att stjäla information eller ytterligare infiltrera en ansluten enhet. Detta görs ofta i offentliga miljöer där människor är mest benägna att leta efter eller ansluta till fritt tillgängligt Wi-Fi.

Integration till Lime CRM

Lime CRM

Den helt nya integrationen till Lime möjliggör för Lime CRM-användare att schemalägga evenemang i LIME (möten, konferenser, etc) och alla besökare skapas automatiskt i CavVisit Cloud-besökarhanteringssystemet.

Individuella QR-nycklar (qr-koder för snabb registrering i lokaler) skickas till varje besökare och används på plats för att registrera sig. Besökaren skannar QR-nyckeln i QR-kodläsaren på besökskiosken och anmäls automatiskt till mötet/konferensen. Besökaren får också ett sms som välkomnar dem till evenemanget.

Fördelar för CavVisit Cloud-kunder: Registrering för inbjudna besökare till evenemang är snabb och enkel. Besökarna skannar bara sina QR-nycklar och de registreras automatiskt och LIME CRM uppdateras med deras närvarodata.

E-post och Outlook integration med Oauth

CavVisit Oauth inställningar

Med de utökade Oauth inställningarna för e-post och Outlook integrationen kan CavVisit kommunicera med Microsoft Office 365 servers med Oauth protokollet och på så sätt erbjuda krypterad kommunikation och identifikation enligt senaste standards.

Incheckning med ALPR-kamera

Automatisk incheckning med LPR

När en besökare kommer till platsen och passerar en ALPR-kamera (Automatic License Plate Recognition camera), kommer kameran att läsa av registreringsskylten för bilen, checka in besökaren och informera värden om besökarens ankomst via e-post och sms.

När en besökare får en inbjudan att besöka en plats som använder CavVisit Cloud med den nya ALPR-incheckningsfunktionen kan de ange sitt registreringsnummer (tillsammans med annan information) i förhandsregistreringen som skickas till besökaren samtidigt som inbjudan.

När besökaren kommer till platsen med sin bil kommer ALPR-kameran automatiskt att läsa registreringsskylten på besökarens bil, checka in dem på CavVisit och öppna bommen/grinden. Om sajten även använder QR-201 QR-läsare för Perimeterskydd får besökaren en QR-nyckel skickad via sms som nu är aktiverad i QR-läsarna på plats. Besökarnas värd kommer automatiskt att meddelas via SMS/e-post om sin ankomst. Förutsättningen för dessa lösningar är att besökshanteringssystemet CavVisit Cloud använder CampTrac-integrationen.

Fördelar för CavVisit Cloud-kunder: Detta gör det möjligt för CavVisit Cloud-kunder att ge besökare tillgång till låsta parkeringsområden och parkeringsgarage för besökarens fordon. Detta påskyndar också registreringsprocessen och meddelar värden när bilen kommer in på parkeringsplatsen, vilket gör att värden snabbt kan gå till mötesplatsen och bemöta besökaren för att förbättra besökarnas upplevelse av företaget och hur du välkomnar dina besökare.

Ny Dashboard

Ny dashboard

Ny Dashboard som innehåller en allmän översikt över mötet. Detta för att receptionens arbetsledare ska få en överblick över nuläget i anläggningen (eller anläggningarna).

 

Ny dashboard 2

Och en andra vy som visar förbokade möten som kommer (andra bilden). Denna vy används för att planera hur mycket personal som behövs under kommande dagar/vecka/månad baserat på antalet förbokade besökare som kommer.

Fördelar för CavVisit Cloud-kunder: Denna funktion gör det möjligt för receptionister att planera sitt arbete framåt. Genom att titta i det här verktyget kommer de att veta om de kommer att ha många eller få besökare under en period och planera för mer eller mindre personal i receptionen för att hantera besökare. Detta är ett verktyg för planering, effektivitet och kostnadsbesparing.

Nödutrymningsfunktion

Evacuation feature

Nödutrymningsfunktionen möjliggör säker spårning och hantering av besökare och personal i händelse av en nödsituation.

När utrymningsfunktionen är aktiverad skickar utrymningssystemet ut individuella SMS-meddelanden med individuella självbetjäningslänkar, kartor och instruktioner till alla besökare. Administratörer och räddningspersonal kan se status och plats för alla personer på anläggningen, i realtid, samt kontaktuppgifter så att de kan kontakta de som inte har rapporterat sin status eller ännu inte kommit till insamlingsplatsen.

Utrymningssystemet är ett så kallat självbetjäningssystem, vilket innebär att alla personer på anläggningen får ett individanpassat sms med instruktioner och länkar som gör det tydligt att utrymningslarmet är till för dem och inte ska ignoreras.

Systemet ger brandskyddschefer och utrymningsansvariga ett mycket tydligt verktyg där de kan se exakt alla som är inne på anläggningen, deras status (vad de har rapporterat via utrymningsportalen) och deras kontaktuppgifter så att de enkelt kan söka igenom alla, men även prioritera dem eftersom den ännu inte har uppdaterat sin status.

Fördelar för CavVisit Cloud-kunder: Garanterar att alla besökare och personal informeras om att larmet är giltigt för dem. Dessa verktyg gör det möjligt för säkerhetstjänstemän och säkerhetschefer att se alla besökare och personal på plats samt möjligheten att spåra dem och kontraktera dem. Detta är ett verktyg som automatiskt kommer att uppfylla säkerhetskraven och se till att de följs, automatiskt, i tid för en nödsituation.

Realtidsuppdatring av alla som är på plats

Realtidsuppdatering av alla på plats

Den helt nya personräknaren gör det möjligt för CavVisit Cloud-kunder att få en överblick över hur många personer som finns på en specifik plats.

Räknaren gör det möjligt för säkerhetspersonal och receptionister att se hur många personer som finns på plats och att se till att platsen inte är överfull eller att det är för många besökare eller personal på en plats.

Denna funktion i CavVisit Cloud kräver användning av CampTrac passersystem och en integration mellan kundens nuvarande passersystem och CampTrac RESTful API.

Fördelar för CavVisit Cloud-kunder: Detta gör det möjligt för säkerhetsansvariga att se till att platsen inte är överfylld enligt lokala bestämmelser. Vid en nödsituation är det också lätt för säkerhetspersonalen att veta hur många personer de ska leta efter och om det är personal eller besökare.

Uppdaterad Enterprisekiosk

Uppdaterad enterprise kiosk

Enterprisekiosken har gått igenom flera uppdateringar i både funktionalitet och prestanda.

Enterprisekiosken tillåter nu både flerradiga titlar och flerradsundertexter. Det betyder att du kan använda långa meningar genom att dela upp dem i flera textrader på Enterprisekiosken och behålla ett elegant utseende.

Enterprisekiosk login

Det finns en ny säkerhetsfunktion i Enterprisekiosken som kräver att besökaren anger de tre första bokstäverna i ett värdnamn innan de kan se värdens fullständiga namn och sedan kan begära ett möte med värden.

Denna säkerhetsfunktion kräver att besökaren känner till namnet på personen de besöker och inte bara väljer ett slumpmässigt namn från en fritt tillgänglig lista.

Ny integration till KONEs destinationssystem

KONE integration

Kones destinationssystem tar personer till en specifik hiss (A, B, C hiss och så vidare) och skickar dem våningen de ska gå till. Personer måste välja den våning de vill gå till på en surfplatta på bottenvåningen. Personer kan inte gå in i en slumpmässig hiss och välja våning på en knapp. Detta system möjliggör en högre genomströmning av personer som reser i hissarna samt ökade hastigheten på rörelsen mellan våningarna.

I den nya CavVisit-To-Kone Integration registrerar sig besökarna i en kiosk på bottenvåningen. När besökaren väljer en värd vet systemet automatiskt vilken våning värden är placerad på. En pappersbricka skrivs ut (eller virtuell besöksbricka skickad med sms) med en QR-kod på. QR-koden kommer att användas på bottenvåningen i surfplattorna som styr hissarna och en hiss som kommer ta besökaren till den korrektra våningen

Speedgates
Speedgates läsare

Kombinerat med speed gates: QR-koden låter besökare gå genom speed gates med QR-kodläsare på bottenvåningen och när QR-koden avläses på speed gate anropas en hiss automatiskt och välkomnar besökaren när den kommer till hissarna.

Besöksbrickor med QR-koder får tillträdesrättigheter och ”hemvåningar” i Kone beroende på inställningar i CavVisit.

Besökare får QR-koder från besökssystemet CavVisit som sedan automatiskt guidar besökaren till rätt våning med den hiss som är mest effektiv att använda.

CavVisits nya självbetjäningskiosk automatiserar all besökshantering tillsammans med Kone.

Fördelar för CavVisit Cloud-kunderna: Tack vare Kones nya destinationsplattform i kombination med besökarsystemet CavVisit kan effektiviteten i befintliga hissar öka så mycket att fastighetsägaren inte behöver investera i fler hissar för att få högre kapacitet. Med besökssystemets nya integration med Kones senaste destinationsplattform automatiseras entrésäkerhet för både anställda och besökare. Denna funktion är baserad på kostnadsbesparingar, högre säkerhet och minskad administration.

Integration till HP Aruba Clearpass

HP aruba clearpass

Gäst Wifi-kod på besöksbrickan och i SMS-meddelandet. Integration till HP Aruba Clearpass för Wifi-koder som kan skrivas ut på besöksbrickorna eller skickas med SMS. Wifi-koden är unik per besökare och är spårbar.

Uppdaterad schemafunktion vid CavVisit självregistrering och i kiosk

uppdaterad schemafunktion

Du kan nu schemalägga vilka tider på dygnet som kioskerna ska vara tillgängliga för registrering. När de är stängda enligt schemat kommer de att visa ett separat meddelande (exempel – ”Självregistreringen är för närvarande stängd. Välkommen tillbaka imorgon.”)

Ytterligare översättningsmöjligheter i webbförhandsvisningen

webbförhandsvisning cavvisit

Du kan nu översätta webbförhandsvisningen till det språk som du vill ha. Tidigare var det bara möjligt att använda engelska.

Ytterligare uppdatering i 1.3.4.9

 1. Flera prestandaförbättringar har gjorts.
 2. Flera säkerhetsuppdateringar har gjorts.
 3. Flera buggfixar utförs.
 4. Krypteringsförbättringar.

Release notes CavVisit 1.3.4.8

1. Mindre uppdatering till CavVisit AD-integration. Utökad log och buggfixar.
2. CavVisit Admin-klient skriver nu ut i minnet istället för att skapa en fil i dokumentmappen. Det gäller både enstaka besöksutskrifter och gruppbesöksutskrifter. Den här funktionen förbättrar säkerheten eftersom Windows-användare av PC:n som kör CavVisit Admin-klienten inte längre behöver skriva/ändra/ta bort rättigheter till programmappen.
3. Nytt MSI-paket för server- och klinetinstallation.
4. Säkerhetsuppdateringar för CavVisit webbaserade Host Portal. Uppdaterad Java framework och andra säkerhetsfixar.
5. Säkerhetsuppdateringar för CavVisit klienten. Inbyggd support för TLS1.2 och TLS1.3.
6. Uppdaterad RCO integration (RCO RESTful API).
7. Mindre uppdatering till förbokningsvy i Admin-klienten. Som standard är datumet för ”Planerad utcheckning” satt till samma som datumet för ”Planerad incheckning” när användaren anger ”Planerad incheckning” första gången.
cavvisit förhandsbokningsvy
8. Mindre uppdatering av CavVisit webbaserad Host portal. Som standard är datumet för ”Planerad utcheckning” satt till samma som datumet för ”Planerad incheckning”.
cavvisit förhandsbokningsvy webbpoartal
9. Säkerhetsuppdateringar till CavVisit webbaserade Host portal. Uppdaterad java framework och .NET version.
10. Uppdaterad importfunktion i Admin-klienten. Alla fält är nu kontrollerade liksom Excel XLSX-formatet.
cavvisit import feature admin client
11. Uppdaterad krypteringsstandard och uppdaterat .NET Framework för Admin-klienten.
12. Kösystem (till höger i bild)

Det helt nya inbyggda kösystemet tillåter kunden att definiera en eller flera faciliteter i CavVisit-systemet som en ”köanläggning”. Genom att göra det väljer besökaren att skriva ut en köbiljett från Enterprisekiosken. Observera att Enterprisekiosken kan hantera flera olika ”köfaciliteter” om kunden vill ställa in olika köer för olika ändamål. Den här funktionen är väldigt praktisk för receptionen som hanterar ”walk-ins”, vilket innebär att personer som går in i receptionen och har ett ärende men inte vet vem de ska besöka eller vart de ska gå. Genom att ta en köbiljett får besökaren en tryckt pappersbricka med ett könummer och könumret kommer att visas på en stor skärm när det är deras tur.

cavvisit nytt kösystem

Receptionisten/administratören kommer att se alla köer och hur länge varje nummer har väntat. De kan enkelt byta nummer från CavVisit Admin-klienten.

cavvisit könummer
13. Förbättrad Active Directory-funktion (Grupp i grupp)
14. Tillagda variabler för SMS och e-post för att inkludera alla besökare och värdfält.
15. Webbaserad Förhandsregistrering av förbokade besökare – gäller vid användning av MS Outlook, Google Calendar integrationer och förbokning från Admin klient.

En webblänk kan skickas i inbjudan så att besökare kan förhandsregistrera sig och godkänna önskat dokument om det behövs. Detta möjliggör en snabbare incheckning när besökaren kommer till kiosken. Kiosken känner automatiskt igen om besökaren har fyllt i alla obligatoriska fält och skriver ut besöksmärket, checkar in besökaren och meddelar värden via SMS och e-post.

cavvisit förhandsregistrering
16. Bug fixar.

Besökssystemet CavVisit version 1.3.4.5.

 • Uppdaterat besökssystemets Rest API med nya kommandon.
 • Lagt till GDPR-godkännande för administratörer i besökssystemet.
 • Lagt till Kö och nummerlapp system som en del av standardfunktionalitet i besökssystemet.
 • Lade till ”Hjälp”-funktionen till Enterprise självincheckningskiosken. Besökare kan trycka på hjälpknappen och få hjälp av en administratör.
 • Lade till massor av uppgraderingar till Enterprise Self-service-kiosken för att inkludera fullständiga konfigurationsmöjligheter i de mest komplexa lösningarna. Denna självbetjäningskiosk är den mest flexibla självregisteringskiosk i besökssystemet.
 • Lade till funktionen ”Svara på SMS” som gör att besökare och besöksmottagare kan skriva till varandra via SMS efter incheckning samtidigt som bådas mobilnummer inte exponerads utan döljs av vår unika SMS Gateway som är en del av besökssystemet.
 • QR-nyckel incheckning och utcheckning stöds nu i alla självbetjäningskiosker.
 • Uppdaterad MS Active Directory-integrering för att inkludera grupp-i-grupp och alla fält i Active Directory-profiler.
 • Nu skapas webbanvändare automatiskt i webbportalen baserat på Active Directory-regler.
 •  Nu kan man skriva ut inbjudningar på papper och automatiskt fylla i adress och andra uppgifter på rätt plats för fönsterkuvert. Administratören/receptionisten kan skriva ut dokument så som pappersbaserade inbjudningar (för personer som behöver få brev framför e-post och smsm) som automatiskt inkluderar besöks- och värddata. Denna funktion används också för att skriva ut olika typer av avtal som besökare behöver skriva under innan de får komma in.
 • Integration med HP Aruba för Wi-Fi-koder som printas på besöksbrickorna. Koden är unika per besökare och spårbara.
 • Tillagd funktion till självbetjäningskiosker som guidar besökare till rätt anläggning om besökaren försöker checka in till fel anläggning.
 • Åtgärdade buggar och översättningsproblem.

Besökssystemet CavVisit version 1.3.4.1.

 • Ny funktion – Global sökning efter besöksmottagare. Den globala sökfunktionen för att hitta besöksmottagare hjälper receptionisten eller administratören som jobbar i fastigheter med flera hyresgäster att söka efter alla besöksmottagare alla anläggning de har tillgång till. Detta är en mycket användbar funktion när en besökare letar efter en besöksmottagare, men bara känner till någon av besöksmottagarnas uppgifter såsom förnamn, efternamn, företag, e-post eller liknande. Receptionisten kan då söka i alla anläggningar i besökssystemet genom att bara ange någon av besöksmottagarens uppgifter för att hitta dem. Kring denna funktion finns ett flertal funktioner såsom genvägar för att skapa nya möten, ändra uppgifter om besöksmottagare och så vidare.
 • Ny funktion – Ändra design av användargränssnittet. Receptionen/adminanvändaren i besökssystemet kan nu ändra designen av gränssnittet genom att välja ”Teman” på instrumentpanelen och välja mellan flera än 20st olika designs av systemet.

Hela vägen i mål

Att införa passersystem och besökssystem är en process som kräver professionell personal, projektledning, dokumentation, utbildning och överlämnande. Vi hjälper dig hela vägen från början till mål. Våra professionella projektledare och applikationsexperter tar in dina önskemål och guidar dig till en lösning som uppfyller organisationens alla krav på bästa sätt.

Besöksystemet CavVisit version 1.3.3.0

Besökssystemet CavVisit 1.3.3.0

 • Möjlighet att kontrollera positionen för det virtuella tangentbordet i besökssystemets självregistreringsskärm direkt från CavVisit med X & Y-koordinater.
 • Möjlighet för administratör/receptionist av besökssystemet att rätta ett felaktigt inmatat mobilnummer av en besökare och skicka om SMS/mail baserat på ett besök. Exempel: om en besökare anger fel mobilnummer i en självregistreringskiosk kan en receptionist/administratör ändra mobilnumret i adminklienten och sedan trycka på knappen ”Skicka SMS” så får besökaren ett SMS med information. Detsamma gäller e-post.
 • Ny funktion för att tydliggöra skillnaden mellan besökarens planerade ankomst och den faktiska ankomsten.
 • Fler inställningsalternativ för Autofyll för besökarmottagarnas namn i kiosken för självregistrering. Exempel: Besökaren kan nu krävas att ange hela förnamnet och de tre första bokstäverna i efternamnet innan besöksmottagarens fullständiga namn visas.
 • Knapp för att rensa urval av besöksmottagare i självregistreringskiosken.
 • Receptionen kan nu tillfälligt checka ut besökare från adminklienten, både via QR-läsare och med musen.
 • Besökare vars besök sträcker sig över flera dagar är nu synliga varje dag av besökarnas definierade vistelser i besökslistan.
 • Touchkiosken där en besökare kan välja att prenumerera på olika faciliteter byter namn till Enterprise-kiosken. Detta för att bättre återspegla dess funktionalitet.
 • Unison – Förbättrad integration med Unison vid in- och utcheckning via receptionsklienten.
 • Unison – Nu kan du skapa kortnummer i Unison manuellt eller automatiskt genom att använda valfria fält i besöket. Exempel: Personnummer kan nu bli ett inträdeskort i Unison eller fraktnumret på en fraktsedel kan nu bli ett inträdeskort i Unison.
 • Unison – Utöka funktionaliteten i ID-kortsbeställningskiosken.
 • Utökad funktionalitet för pekskärmssignering.
 • Utökad funktionalitet i RCO-integration.
 • Uppdaterad automatisk synkronisering mellan UnisonVisit och CampTrac.
 • Prestanda förbättringar.
 • Justerade översättningar och ändrade språk.
 • Utökad GDPR-funktionalitet.
 • Korrigering av rapporter.
 • Flera mindre buggfixar.

Besökssystemet CavVisit version 1.3.2.1

 • Översättningar under allmänna inställningar / webbportal i besökssystemet.
 • I besökssystemets REST Api kan kund-ID nu matas in manuellt.
 • Buggfix i kiosken för självincheckning. Nu ska fönstret med extra fält alltid vara överst.
 • Bugfix Gruppincheckning och grupputcheckning ska nu skicka sms till besökarens mottagare.

Besökssystemet CavVisit version 1.3.2.0

 • Ny kiosk i besökssystemet: Kortutlåningskiosken integrerad med passersystemet Unison. Möjlighet att tillfälligt spärra ett befintligt passerkort och utfärda ett tillfälligt lånekort. Möjlighet att återaktivera sitt passerkort.
 • Nya Msi-paket för besökssystemet.
 • Möjlighet att välja datumformat under e-postmeddelanden.
 • Nya ”Valfria kryssrutafält” I kioskerna för självincheckning och självregistrering för att låta besökaren godkänna frågor före besöket t.ex. genom att markera ”Jag har en mobiltelefon”, ”Jag förstår att jag inte har tillåtelse att ta med ett USB-minne under mitt besök”.
 • Möjlighet att skriva ut ifyllda ”Valfria kryssrutafält” på en besöksetikett.
 • Uppdaterad synkronisering mellan CampTrac och CavVisit där besökskvitton i CampTrac som avslutas avaktiveras och anonymiseras i UnisonVisit.
 • Flytta bort Bildfält, Bildtidsinställningar, Bildbesökarlistan flyttad från allmänna inställningar till anläggningsinställningar.
 • Utökat CavVisit API för att lägga till / ändra / ta bort värdar och företag.

Buggfixar.

Besökssystemet CavVisit version 1.3.0.0

PartnerSec har nu släppt version 1.3 av det automatiska besökssystemet CavVisit. CavVisit kan nu vara ett besökssystem för obemannade receptioner.

Den helt nya CavVisit 1.3 är gjord för moderna, avancerade organisationer som vill ge sina besökare världens bästa första intryck och skapa ett sömlöst flöde för att hantera besökare på ett professionellt sätt.

Den nya versionen 1.3 innehåller;

 • Multisite support. Systemet är nu anpassat för att användas på flera ställen, samtidigt. Besökssystemet fungerar lika bra i bemannade som obemannade receptioner.
 • Flervåningsstöd med stöd för flera företag lämpligt för fastighetsägare som hyr kontorslokaler i höghus.
 • Virtuella nycklar. Besökare får virtuella QR-nycklar, en unik typ av QR-kod som används för att automatisera ankomstregistrering och öppna dörrar i fastigheter anslutna till PartnerSec CampTrac APV-systemet.
 • MS Outlook-integration. CavVisit kommer automatiskt att upptäcka inbjudningar till möten i MS Outlook och skapa dem i systemet samt skicka dem som QR-koder för självbetjäning vid ankomst.
 • Google Kalender-integration. CavVisit kommer automatiskt att upptäcka inbjudningar till möten i Google Kalender och skapa dem i systemet samt skicka ut som QR-koder för självbetjäning vid ankomst.
 • Designläge för självbetjäningskiosker. Självbetjäningskiosken kan nu konfigureras så att de passar direkt i företagets grafiska riktlinjer. Bilder, färger, typsnitt, storlekar och plats för text kan alla ändras.
 • SLACK integration. I besökssystemet kan administratören nu skapa en SLACK-kanal som visar alla meddelanden om besökare som kommer.
 • Kiosk för besöksregistrering med virtuellt tangentbord. CavVisit har nu en helt ny kiosktyp som är gjord för stor pekskärm med virtuellt tangentbord (24 till 64-tums pekskärmar).
 • Besökskiosk med flera företagsval. Den helt nya pekskärmsbesökarkiosken kan ställas in så att användaren först måste välja vilket företag de ska besöka (klicka i logotyp eller företagsnamn) och sedan anger de sina uppgifter.
 • Automatisk in- och utcheckning. När besökssystemet CavVisit används tillsammans med CampTrac APV-systemet från PartnerSec kan besökaren använda QR-koder för att checka in genom att använda den nya QR-201 läsaren samt checka ut.
 • Funktion för besöksbegäran. Denna funktion låter besökaren registrera sig som besökare (när besökaren inte är förregistrerad av en värd) på den helt nya pekskärmen och en begäran om godkännande av besöket skickas till värden via SMS. Först när besöksmottagaren har godkänt ansökan om besök så kommer besökaren att få tillträde.
 • Automatisk påminnelse om möte. Det finns en ny tjänst som automatiskt kan påminna besökarna om deras möte. Påminnelsen kan schemaläggas per anläggning.
 • Single Sign on för receptionist och administratörer. Windows Active Directory ID’s kan nu registreras i en användarprofil för en receptionist eller administratör för att möjliggöra enkel inloggning.
 • NDA & GDPR-avtal. Alla nya gränssnitt är gjorda för att besökare ska kunna godkänna NDA- och GDPR-avtal.

Boka demo!

Kontakta oss så återkommer vi med förslag på tid.

Jag vill ha offert!

Kontakta oss nu så återkommer vi med en offert.