Multi-tenant

Multi-tenant fastigheter kan vara komplexa att hantera med unika kravställningar för varje hyresgäst och olika säkerhetsnivåer. Den cloudbaserade PartnerSec APV plattformen är designad för att hantera just denna typ av utmaningar. I systemet har varje hyresgäst har sina unik inställningar, integration, anställda, besökare och mycket mer.

Hur fungerar det?

Fastigheten och Hyresgäster

Vi levererar en grund av cloudbaserade APV plattformen (Access, Payment, Visitor) till fastigheten. Sedan väljer varje hyresgäst sina egna tillägg såsom AD-integration, MS Outlook integration, Google Workspace integration, passersystem integration och så vidare. På detta sätt får huset ett state-of-the-art besökssystem till alla hyresgäster, men alla integrationer står hyresgästerna för själva.

På detta sätt kan vi skräddarsy upplevelsen som hyresgästerna vill ge sina besökare med unika SMS, mail, QR-koder och mycket mer.

Besökssystem för multi-tenant

Cloudbaserat besökssystem

Styr speed gates med QR-koder

Det cloudbaserade besökssystemet utfärdar QR-koder till besökare som används för att öppna speed gates och sluss dem vidare till sin besöksmottagare.

Med QR-koder till besökare ökar fastighetsägaren säkerheten i fastigheten samtidigt som man skapar ett professionellt mottagande.

Självservice vid inskrivning

Besökskiosker används för att skriva in sig, ansök om besök och checka in.

Besökarna sköter sig själva och kiosken guidar dem vid behov.

I kiosken finns unika regler (GDPR, NDA, olika fält) per företag så att kiosken beter sig olika beroende på vilket företag som besökaren besöker.

Virtuella nycklar för

Besökare får SMS & mail

Besökare till hyresgäster får intelligent SMS och mail som innehåller QR kod och instruktioner för hur besökaren ska ta sig till fastigheten samt hur incheckning går till och hur de kommer till sitt besök.

Olika hyresgäster kan ha olika innehåll i sina meddelanden för att på bästa sätt välkomna sina besökare och guida dem till rätt plats.

Världens Bästa Första Intryck™

Det cloudbaserade besökssystemet hjälper varje hyresgäst att förmedla deras vision och grafiska profil till varje besökare med hjälp av de inbyggda designfunktionerna som gör att varje gäst hanteras på professionellt sätt. Vi hjälper våra kunder att ge deras besökare ”wow!”-effekten vid varje besök.

Administrera Besökare Automatiskt

Med hjälp av våra intelligenta integrationsverktyg så hämtas uppgifter om ett besök automatiskt så att mötet bokas automatiskt, besökare och besöksmottagare meddelas automatiskt och besökare checkas in och ut, automatiskt.

Besökssystemet CavVisit är designat från grund att automatisera besöksflöden så att besöksmottagare och besökare kan fokusera på mötet.

Med eller utan reception?

En receptionist idag är sällan en ren ”receptionist” utan mer en Office Manager. En Office Manager är en person som är ansvarig för att kontoret fungerar rent praktiskt. De organiserar allt från kaffe, konferensrum, post och bud, städtjänster och inte minst besökare.

CavVisit erbjuder multi-tenant verksamheter att helt eller delvis automatisera receptionen. Vissa verksamheter kräver personalnärvaro i receptionen pga interna rutiner, identitetskontroller och motsvarande.

Många kunder vill delvis automatisera besökshanteringen och använda CavVisit som ett stöd till receptionsverksamheten. Då ställs systemet in efter de önskemålen.

Andra fastigheter vill helautomatisera receptionen och besökshanteringen och då tillhandahåller vi tjänsterna som hjälper till med det.

Hyresgästerna sköter sig själva

Varje hyresgäst får inloggning till den cloudbaserade tjänsten där de själva kan se och styra över sin del i systemet.
 
Vissa hyresgäster har egna receptioner och då använder de det automatiskt besökssystem CavVisit som sitt eget besökssystemet med sina egna integrationer. De ser sin del av systemet samtidigt som fastighetsägaren har en ”helikoptervy” av samtliga hyresgäster.
 
Om hyresgästen inte har en reception så sätts deras del av besökssystemet upp till att vara automatiskt och deras IT-personal kan logga in vid behov.

 

Väljer du PartnerSec väljer du rätt

Moderna cloudbaserade system, integrationer som automatiserar, email och SMS, krypterad data, mobila APPar, QR-koder, marknadsledande support och service, mer än 100års samlad erfarenhet av IT och säkerhetssystem.

Kontakta oss

Kontakta oss nu så hjälper vi dig till den bästa lösning för dina unika behov.

1. Vad?

2. Vem?

3. Ditt meddelande

Boka demo!

Kontakta oss så återkommer vi med förslag på tid.

Jag vill ha offert!

Kontakta oss nu så återkommer vi med en offert.

Thank you!

Your contact form has been sent to PartnerSec. We will get back to you shortly.