Automatiskt Utrymningssystem

Share This Post

Automatiskt utrymningssystem integrerat med passersystem och
besökssystem

PartnerSec lanserar Automatisk Utrymning som en del i sin APV plattform (Access, Payment, Visitor) i kampen mot misstro gentemot fellarm.

Utrymningssystemet är helintegrerat med passersystemet och besökssystemet vilket gör att det täcker samtliga personer på anläggningen. Systemet vet vilka som är på anläggningen och säkerställer att alla förstår att larmet avser dem och ska inte ignoreras.

Utrymningssystemet är ett så kallat självservice-system vilket innebär att alla personer på anläggningen får ett individualiserat SMS med instruktioner och länkar vilket gör att det blir tydligt utrymningslarmet är till för dem och inte ska ignoreras.

Vid utrymning så skickar det integrerade utrymningssystemet ut individuella självservice-länkar, kartor och instruktioner till personal och besökare som rapporterat sin egen status.

Administratörer och räddningspersonal kan se status och plats på alla personer på anläggningen, i realtid, samt kontaktuppgifter så att de kan kontakt dem som inte rapporterat sin status eller inte kommit till uppsamlingsplatsen ännu.

Systemet gör att brandskyddsansvariga och utrymningsledare får ett väldigt tydligt verktyg där de kan se exakt alla som är inne på anläggningen, deras status (vad de har rapporterat via utrymningsportalen) och deras kontaktuppgifter så att de enkelt kan söka upp alla, men också prioritera dem som ännu inte uppdaterat sin status.

Utrymningssystemet är cloudbaserat och ska användas via mobiltelefoner, tablets och PC. Systemet kopplas till brandlarm och andra typer av larmanläggningar för att initieras automatiskt vid utrymningslarm.

Läs mer om utrymningsystemet här: https://partnersec.se/utrymningssystem-integrerat-med-besokssystem-och-passersystem/

 

Carl-Hugo Bellmark, Director of New Business – PartnerSec; ““Utrymningssystemet är en naturlig utveckling av vår cloudbaserade APV plattform tack vare att vi kan göra saker i den cloudbaserade plattformen som inte går att göra i lokalt installerade system. Automatiska utrymningssystem med individuella meddelanden är viktigare än någonsin då personer har en hög misstro mot larm pga fellarm samt tror att larmet inte är för dem själva. Med vårt system får alla personer på anläggningen ett individuellt meddelande med instruktioner och länkar som gör det tydligt att larm gäller DEM och inte ska ignoreras. När vi designade verktyget så gjorde vi det för att vi ville rädda liv och gör det TYDLIGT för personer på plats att larmet gäller dem, deras kollegor och besökare.”

Automatiskt utrymningssystem

Mer om det automatiska utrymningssystemet här: Utrymningssystem

För ytterligare information, kontakta: Carl-Hugo Bellmark, Director of New Business, +46707872620 e-post: carl-hugo.bellmark@partnersec.se

LÄS FLER NYHETER

conch inn camptrac digitalrez pin-koder

USA-etableringen ger resultat – PartnerSec får sin första kund i USA

PartnerSec levererar det cloudbaserade passersystemet CampTrac till Conch Inn & Marina, Bahamas, USA. Passersystemet kommer att styra hotellets alla dörrar med hjälp av kundunika PIN-koder. Lösningen består av att bokningssystemet DigitalRez begär unika 6-siffriga koder för varje bokning via passersystemets RESTFul API.

Jag vill ha offert!

Kontakta oss nu så återkommer vi med en offert.