rädda liv med automatisk utrymning

2022-03

Smarta Lösningar från Verkligheten - nr1

Smarta lösningar från PartnerSec

Välkommen till vår nya serie med ”Smart Lösningar Från Verkligheten”. I denna serie med artiklar delar vi med oss av erfarenheter från projekt som vi levererat till någon av våra kunder. Vi hoppas att dessa erfarenheter ska kunna hjälpa dig och din organisation att lösa olika problem på smarta sätt med våra produkter.

I denna första ”Smart Lösning Från Verkligheten” ska vi titta på hur en av våra kunder skyddar både anställda och besökare vid ett utrymningstillfälle med utrymningssystemet som ingår i vår APV plattform (Passersystem, Betalsystem och Besökssystem). Utrymningssystem är en aktiv del i det cloudbaserade besökssystemet CavVisit och det cloudbaserade passersystemet CampTrac.

Problemställning – Misstro mot Larm och Svårigheter med Uppföljning

brand

Scenario: En av våra kunder har ansvar för alla personer som befinner sig i deras lokaler och vid larm vill de vara säkra på att alla har förstått att larmet gäller dem och att omedelbar utrymning ska ske.

Problemet är att idag finns en misstro mot brandlarm (och andra larm) vilket gör att många som hör larm inte tror att larmet avser dem och därför stannar de kvar när de hör larmet, eller inte evakuerar tillräckligt snabbt. På grund av denna misstro emot larm är det extra viktigt för vår kund att göra det tydliga för ALLA som de ansvarar för, att larmet gäller för dem så att utrymning sker omgående.

Kunden har tydliga brandskyddsregler som säger att alla människor som befinner sig i kundens lokaler är kundens ansvar så länge de befinner sig i deras lokaler. Vid brand eller annan fara måste kunden veta, exakt, vilka som befinner sig i lokalerna och varna dem direkt samt kunna kontakta dem snabbt och enkelt.

Kunden har sina lokaler i ett hus med flera våningar där de använder 3 våningar. På deras våningar kan alla anställda röra sig fritt och besökare inom vissa områden. När brandlarmet går måste samtliga personer som befinner sig på dessa 3 plan, meddelas om att de ska lämna fastigheten på ett organiserat sätt samt rapportera att de är säkra.

Skicka Personliga Meddelanden till Alla

Personliga meddelande från utrymningssystemet

De kontaktade oss med önskemålet om att få ett automatiskt utrymningssystem där alla (anställda och besökare) blir, individuellt, meddelande om att det pågår utrymning och de ska guidas till uppsamlingsplats samt meddela sin egen status så att huvudansvarig kan säkerställa att alla är säkra. Syftet är att säkerställa att alla förstår att alarmet avser dem (att det inte är ett falsklarm) så att de kan utrymma snabbt och rapportera att de är säkra vid uppsamlingsplatsen.

Den Smarta Lösningen – Det Automatiska Utrymningssystemet

Vid larm blir samtliga anställda och besökare i fastigheten meddelade via SMS om att larmet gäller dem och att de ska utrymma. Sms:et är personligt och de meddelas med sitt fulla namn för att påkalla uppmärksamhet. I Sms:et ligger en kort text med information om hur de ska ta sig till uppsamlingsplatsen och en individuell webblänk (en unik länk per person). När de klickar på länken kommer varje person till sin unika sida där de ska rapportera sin status.

Huvudansvariga och brandskyddsansvariga får, förutom sina individuella SMS, också meddelande med länkar till interaktiva listor där de ser status på samtliga anställda och besökare. När en anställd eller besökare uppdaterar sin status uppdateras de interaktiva listorna i realtid. De använder listorna för att ringa personer som inte rapporterat sin status (telefonnummer syns i listorna) och kan via listorna uppdatera status på varje individ tills det att samtliga personer har en uppdaterad, korrekt status.

Alla anställda passerar kortläsare kopplade till det cloudbaserade passersystemet CampTrac och därmed registeras deras närvaro på området. Alla besökare registerar sig i det cloudbaserade besökssystemet CavVisit. Alla fordon passerar kameror som läser av registeringsskyltar och deras förare registreras i besökssystemet CavVisit. Tack vare den unika integrationen mellan dessa system får kunden översikt över alla personer i fastigheten och på anläggningen.

Resultatet

Det automatiska utrymningssystemet har säkerställt att kunden har gjort allt de kan, med automatiskt verktyg, för att säkerställa att alla personer i deras lokaler gjorts medvetna om att larmet gäller dem och att de ska utrymma.

Systemet ger de ansvariga, bästa möjliga, verktyget för att veta exakt, vilka som befann sig i lokalerna när larmet gick och ha kompletta listor med personer som befinner sig i lokalerna med deras kontaktuppgifter.

Detta verktyg är ett utmärkt komplement till talade utrymningslarm, brandlarm och andra medel som används för att säkerställa att utrymning ska ske på bästa sätt.

virtuella nycklar

Vilka produkter användes för att lösa det?​

För att leverera denna lösning har vi använt det cloudbaserade besökssystemet CavVisit och det cloudbaserade passersystemet, CampTrac.

Jag vill ha offert!

Kontakta oss nu så återkommer vi med en offert.