RCO automatiserar besökshantering med CavVisit Cloud

Besökssystemet CavVisit Cloud är integrerat med RCO passersystem

Besökssystemet CavVisit Cloud är integrerat med RCO M5 och hanterar alla typer av besöksprocesser.

Besökssystemet kan skapa temporära passerkort och temporära QR-koder i RCO som sedan ges till besökare för att få tillgång olika delar av verksamheten.

Integrationen möjliggör automatisk hantering av besökare, entreprenörer och andra personer som behöver tillfällig tillgång till fastigheterna som RCO styr.

Besöksmottagare hämtas automatiskt från RCO

När besökssystemet CavVisit ansluts till RCO M5 så hämtas automatiskt personer i RCO databasen och laddas in i besökssystemet. En administratör kan välja att låta alla i RCI databasen bli besöksmottagare eller ställa in filter så att personerna måste uppfylla vissa krav innan de skapas som besöksmottagare.

Besökares QR-koder fungerar som passerkort i RCO

När en besökare checkar in så skapas automatiskt besökaren i RCO, för full spårbarhet, tillsammans med en unik QR-kod och rätt access behörigheter. 

QR-koden skickas via SMS eller printas automatiskt på en besöksbricka tillsammans med besökarens uppgifter och QR-koden. Besökare kan sedan använda besöksbrickan med QR-koden som passerkort i kortläsare som är kopplade till RCO eller CampTrac Cloud.

Professionella inbjudningar automatiserar besökshantering

I besökssystemet designas professionella inbjudningsmail som går till besökare som ska besöka anläggningen. I inbjudan ligger en QR-kod som används för automatisk självregistering på plats så att besökarna kan sköta sin vistelse själv likt en flygplats.

Enterprise-kiosken hanterar flera kunder i samma RCO miljö

Självbetjäningskioskerna i besökssystemet hanterar flera företag eller avdelningar i samma kiosk. Tack vare besökssystemets unika multi-site funktionalitet så kan varje del av verksamheten få sin egen lilla värld i besökssystemet som bara de ser och kontrollerar. I Enterprise-kiosken finns sedan en knapp per site och när besökare trycker på knappen för den del av företaget de ska besöka så hittar de lätt rätt personer och rätt information.

RCO logo

RCO Security AB utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom passer- och säkerhetssystem.

Vårt erbjudande karaktäriseras av god kvalitet, hög tillgänglighet och innovation. Genom närhet till våra kunder skapar vi en trygg, säker och smidig vardag – vare sig man har behov av ett kodlås vid en enda dörr eller ett stort integrerat system för styrning av passer och inbrottslarm i flera fastigheter spridda över landet.

Vi erbjuder smarta och säkra lösningar för en trygg och smidig vardag.

Läs mer här: RCO

Bli integrationspartner idag!

Vi vill utforska möjligheter med dig – hjälp oss med vårt mål att leverera Världens Bästa Första Intryck®.

Jag vill ha offert!

Kontakta oss nu så återkommer vi med en offert.